Kalite kontrol, kalite standartlarına uygunluğun sağlanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Kalite kontrolüne yönelik birçok farklı yaklaşım vardır, ancak bunların her birinin önemli bir kısmı, malların düzenli olarak denetlenmesidir. Özel QMS yazılımının yanı sıra, bazı ERP/MRP sistemleri küçük işletmelere gerekli işlevselliği sunar. Makina imalatında kalite kontrol nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız yazıyı okumaya devam edin.

makina imalatında kalite kontrol

Önerilen Yazı Makina İmalat Sektörü KOBİ’leri Bir Dönüşümle Karşı Karşıya

Kalite Kontrol Nedir?

Kalite kontrol (QC), kalite standartlarını karşılama, ürünlerin bunlara uygunluğunu kontrol etme ve sonuç olarak ürün kalitesini iyileştirme sürecidir. Bu nedenle, malzeme yönetiminin hayati bir parçasıdır . Bir şirketin kalite kontrol faaliyetlerinin çoğu, tutarsızlıkları tespit etmek için fiziksel ürünlerin görsel olarak incelendiği denetimlerden oluşur.

Bu denetimler toplu inceleme, ürün numunesi alma, laboratuvar testleri vb. içerebilir.

Ürünleri denetleyen çalışanlar, malların kalitesinden doğrudan sorumlu olsa da, uygun kalite kontrolü yalnızca denetimlerle sınırlı değildir. ISO 9001 gibi kalite kontrol yaklaşımları , süreç yönetimi, yetkinlik oluşturma, organizasyon kültürü vb. gibi kalite yönetimini destekleyen alanlara da güçlü bir vurgu yapmaktadır.

Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi

Kalite kontrol, kalite gerekliliklerini yerine getirmek ve malların uygunluğunu kontrol etmekle ilgilenirken, kalite güvencesi (QA), kalite gerekliliklerini yerine getirmek için koşulları oluşturmakla görevlendirilir. Bu nedenle kalite kontrol ürüne odaklanırken kalite güvencesi süreç odaklıdır.

Örneğin kalite güvence faaliyetleri, süreç dokümantasyonu, denetim, tedarikçi yönetimi, personel eğitimi, üretim mühendisliği vb. içerir.

Bu, kalite güvencesinin oldukça proaktif olduğu ve yüksek kaliteli ürünler üretecek bir sistem yaratmayı amaçladığı ve kalite kontrolünün bunun başarıp başarılmadığını kontrol etmekle görevlendirildiği anlamına gelir.

Kalite Kontrolün Faydaları

Kalite kontrol prosedürlerine sahip olmanın birçok faydası vardır ve en belirgin avantajı işyerinde kalitenin iyileştirilmesidir. QC ile kazanılan ek avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Mevzuata uygunluğun sağlanması
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti
 • Kaynakların daha etkin kullanımı
 • Kolaylaştırılmış süreçler
 • Azaltılmış üretim maliyetleri
 • Artan kar

endustriyel göruntü işlemee

Kalite Kontrol yöntemleri ve metodolojileri

Hem büyük hem de küçük işletmelerde yaygın olarak kullanılan birçok farklı kalite kontrol metodolojisi vardır. Basit denetimlerden istatistiksel araçları veya kalite kontrol çizelgelerini kullanmaya kadar uzanan bu yaklaşımlar, şirketlerin tutarsızlıkları izlemesine, analiz etmesine ve azaltmasına yardımcı olur.

%100 denetim yöntemi

Adından da anlaşılacağı gibi, %100 denetim yönteminin temel fikri, bir stoktaki her bir öğeyi incelemektir. Bu yöntem, malların kalitesindeki tutarsızlıkları tespit etmede çok etkili olsa da, numune muayenesinden daha maliyetlidir. %100 denetim yöntemi, yalnızca kusurlu ürünleri kabul etmenin maliyeti çok yüksek olduğunda, bir partinin kusurlu mallar içerdiğinden emin olduğunuzda, bir üretim çalışanının hata yapmaya meyilli olduğu veya tedarikçinin bunu sağlamadığını bildiğiniz zaman işe yarar. tesislerinde kaliteli.

Kabul örnekleme yöntemi

Kabul örneklemesi, bir stok lotunda yalnızca belirli miktarda ürünün rastgele denetlenmesine dayanır. Numunedeki kusurlu ürün miktarı az ise, bütün parti kabul edilir. Bununla birlikte, kusur miktarı yüksekse, bütün parti reddedilir. Ancak bu şekilde, bir hatanın çok pahalı olduğu ortaya çıktığında, %100 denetim yöntemi daha iyi bir seçenek olacağından, kötü kararların verilmesi olasılığı devam etmektedir.

İstatistiksel kalite kontrol (SQC)

İstatistiksel kalite kontrol (SQC), bir tesisteki kaliteyi izlemek için istatistiksel yöntemler kullanan bir kalite kontrol sistemidir. Kusurların olasılığını belirlemek için örnekleme incelemelerini, veri analizini ve kontrol grafiğini kullanır, temel nedenleri araştırmanıza ve kaliteyi artırmanıza olanak tanır.

İstatistiksel süreç kontrolü (SPC)

İstatistiksel süreç kontrolü (SPC), tesisteki tutarsızlıkları tespit etmek için istatistikleri kullanan başka bir süreç ve kalite izleme metodolojisidir. SPC, kalite ve verimliliği artırmak, israfı azaltmak ve sürekli iyileştirme uygulamalarını aşılamak için neden-sonuç diyagramları, kontrol çizelgeleri, kusur haritalama vb. araçlar kullanır.

Toplam kalite yönetimi (TKY)

Toplam kalite yönetimi (TKY), müşterileri en ekonomik şekilde memnun edecek malları üretmeyi amaçlayan bir metodolojidir. Bu itibarla, ürün tasarımından müşteri hizmetlerine kadar tüm iş alanlarını kapsayan, sürekli artan müşteri memnuniyetini sağlayacak sürekli iyileştirme uygulamalarını hayata geçirme hedefiyle SQC’den çok daha geniş bir yaklaşımdır.

rulo yolluklari 2 scaled

Altı Sigma

Altı Sigma , iş ve üretim süreçlerindeki farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan modern bir kalite yönetimi metodolojisidir. Altı Sigma sürecinin tutarlı olması ve zamanın %99,99966’sında hiçbir kusur oluşmaması gerekir – bu da her milyonda 3.4 kusurlu olay anlamına gelir. Metodoloji, DMAIC adı verilen adımlardan oluşan bir süreç aracılığıyla varyansı belirleme ve ortadan kaldırma etrafında döner:

 1. Problemi tanımla
 2. Mevcut performansı ölçün
 3. Süreci analiz edin ve varyasyonların temel nedenini bulun
 4. Kök nedeni ortadan kaldırarak süreci iyileştirin
 5. Geriye düşmemek için iyileştirilmiş süreci kontrol edin

Ürün tasarımında bu adımlar bazen DMADV veya Tanımla, Ölç, Analiz Et, Tasarla, Doğrula olarak da adlandırılır.

Altı Sigma, diğerleri arasında birçok Fortune 500 şirketi tarafından uygulandığından, genellikle daha büyük şirketler için daha uygundur. Ancak daha küçük işletmelerde de uygulanabilir – yine de çok pahalıya mal olabilir.

Yalın Altı Sigma

Yalın Altı Sigma, yalın üretim ve Altı Sigma felsefelerinin ve metodolojilerinin bir birleşimidir . Bu nedenle, yalın felsefenin merkezinde yer alan sekiz tür israfın yanı sıra süreçlerdeki çeşitliliği ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu, Yalın Altı Sigma’yı Altı Sigma’dan çok daha kapsamlı hale getirir, çünkü kusurların yanı sıra uygulama aynı zamanda aşırı üretim, bekleme süresi, kullanılmayan yetenekler, verimsiz nakliye, aşırı envanter, gereksiz hareketler ve aşırı işlemeyi de hedefler. Bu nedenle, Yalın Altı Sigma’nın sadece bir kalite kontrol metodolojisi değil, yönetime genel bir yaklaşım olduğunu söylemek güvenlidir.

ERP/MRP’de Kalite Kontrol

Piyasada üreticilere kalite izleme için gelişmiş işlevsellik sağlayan birçok farklı kalite yönetimi (QMS) yazılımı mevcut olsa da, bunlar genellikle küçük işletmeler için çok pahalı ve karmaşıktır. Özellikle uygulanması, kullanılması ve ödenmesi gereken başka yazılım türleri olduğunda. Bunun yerine, bazı ERP/MRP sistemleri, paketlerinde parti izleme işleviyle birlikte temel kalite izleme sunar ve küçük işletmelere üretim süreçlerini ve ürünlerinin kalitesini iyileştirmeleri için basit araçlar sağlarken yazılımın genel maliyetlerini düşürür.

Bu temel kalite kontrol işlevi şunları içermelidir:

 • Hem tedarik edilen hem de üretilen mallar için kalite kontrol ayarları
 • Onaylanan ürünler otomatik olarak stokta bulunur
 • Reddedilen kalemler için hizmet siparişleri (yeniden işleme/onarım) veya iptaller mevcuttur
 • Kontrol edilecek öğeler için bildirimler
 • Tedarikçi veya çalışan başına toplam ret oranları ve ret oranları gibi istatistikler

Bu özellikler, çok karmaşık kalite yönetim yazılımı ile iş akışlarınızı karmaşıklaştırmadan tesisinizdeki kaliteyi iyileştirmeye çalışırken zaten harika bir başlangıç ​​noktasıdır. KOBİ’ler için çoğu ERP/MRP sistemi bu işlevlerden yoksundur, bu nedenle seçtiğiniz yazılımın şirketinizin ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmanız gerekir.

pres ekipmanlari 25

MRPeasy, KOBİ’lere birçok güçlü MRP ve ERP özelliğinin yanı sıra basit kalite izleme işlevselliği sağlar.

Önemli çıkarımlar

 • Kalite kontrol (QC), kalite standartlarını karşılama, ürünlerin bunlara uygunluğunu kontrol etme ve sonuç olarak ürün kalitesini iyileştirme sürecidir.
 • Öte yandan, kalite güvencesi (QA), kalite gerekliliklerini yerine getirmek için koşulları oluşturmakla görevlidir. Bu nedenle kalite kontrol ürüne odaklanırken kalite güvencesi süreç odaklıdır.
 • Daha popüler metodolojilerden bazıları istatistiksel kalite kontrol (SQC), istatistiksel süreç kontrolü (SPC), toplam kalite yönetimi (TQM), Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma olmak üzere QC’ye birçok farklı yaklaşım vardır.
 • Bununla birlikte, her yaklaşım, malların düzenli denetimine dayanmaktadır.
 • Birçok özel kalite yönetim yazılımı olmasına rağmen, bunlar genellikle küçük işletmeler için çok pahalı ve karmaşıktır. Neyse ki, bazı ERP/MRP sistemleri kalite izleme için gerekli işlevselliği sunar.

Kalite kontrol, sadece bir işletmenin malzeme ve üretim kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda tedarik zinciri, üretim süreçleri ve müşteri memnuniyeti üzerinde de derinlemesine bir etkiye sahiptir.