Pres işlemleri, bazı metallere istenilen şekillerin verilmesi amacıyla yapılırlar. Bunun için ilgili metale birtakım basınçlar uygulanır ve bu sayede o metalin tam istendiği gibi bir şekle bürünmesi sağlanır. Yapılan çalışmanın türüne göre özel şekilde tasarlanmış birtakım pres cihazları seçilir ve onun yardımıyla profesyonel olarak pres işlemleri yerine getirilir.

Presler, elektrik motorlu olarak işlevsellik gösteren ve oldukça da ağır bir yapıya sahip olarak üretilmiş cihazlardır. Pres muhafaza sistemleri arasında bazı çeşitlilikler vardır. Konusunda uzman olan kişiler, üzerinde çalıştıkların işin niteliğine göre bu sistemler arasından herhangi birisini seçerek hedefledikleri gibi birtakım üretimler gerçekleştirirler.

Pres muhafaza sistemleri kendi içerisine hidrolik presler ve eksantrik presler olarak iki sınıfa ayrılırlar. Her bir sistemin kullanımında kendisine göre birtakım avantajlı özellikleri vardır.

Pres Atölye Ekipmanları Nelerdir? Atölye Ekipmanları Üretimi

Hidrolik Pres Sistemleri

Hidrolik pres sistemleri, bünyesinde mevcut olan basınçlı yağları ilgili mekanik bölümlere göndererek işlevsel olan bir niteliğe sahiptir. Bu pres türünde genellikçe hemen her bir şey doğrudan basınçlı akışkan yağların kullanımıyla gerçekleştirilir.

Yağ basıncının mekanizmaya girişiyle birlikte pistonların hızları konusunda birçok şey çok daha pratik ve elverişli bir şekilde yönetilebilir olur.

20191017 161811

Hidrolik Pres Kullanım Alanları

Hidrolik presler, birbirinden farklı amaçlar doğrultusunda daima iyi bir verimlikle kullanılabilir bir yapıya sahiptirler. Genellikle endüstriyel faaliyetlerde bulunulan birçok üretim yerine bu sistemlerden en iyi şekilde istifade edilir.

  • Kesme ve kalıplama işlemleri,
  • Derin çekme ve delme işlemleri,
  • Metalleri şekillendirme ve perçinleme işlemleri,
  • Dövme işlemleri,

Genel olarak pres muhafaza sistemleri bünyesinde yer alan hidrolik preslerden bu kullanım amaçları doğrultusunda yararlanılabiliyor.

Makine Ve Ekipman İmalatında Kaynak Planlama

Hidrolik Pres Sistemlerinin Avantajları

Hidrolik pres sistemleri oldukça güzel birtakım avantajlı özelliklere sahip olarak üretim ve imalat çalışmalarında işlemlerin başarıyla yapılabilmesine yardımcı olurlar. Hidrolik presler, genellikle yüksek basınçlarda bile en sorunsuz şekilde çalışabilirler.

Bunun yanı sıra bir ölçüde sessiz çalışabilmeleri de yine güzel avantajlı yönlerinden bir başkasıdır. Mekanizma içerisindeki bileşenlere kendi yağını ulaştırması sayesinde onların verimlilik performansını artırır. Ayrıca yine bu duruma bağlı olarak dış alan yüksek ısının yayılmasının da önüne geçerler.

Hareketliyken ve çalışır bir vaziyetteyken hidrolik presler üzerinde istendiği gibi birtakım hız ayarlamalarının da yapılabilmesi şansları vardır.

Hidrolik Pres Sistemleri Fiyatları

Hidrolik pres sistemlerinin her ne kadar temelde belirli bir işlevsellik fonksiyonu olsa da onların tasarımsal yapılarında birtakım farklılıklar da bulunur. Bu sistemler, birbirinden değişik firmalarca üretilebildikleri için fiyatları da buna göre bir şekil alır.

İlgili sistemlerde hangi donanımsal parçalar yer alıyor, sistem ne ölçüde yüksek bir verimlilikle çalışma kapasitesine sahip bulunuyor bunlar fiyatları belirleyen en temel unsurlardır.

Hidrolik Presler Nasıl Çalışır?

Eksantrik Pres Sistemleri

Pres muhafaza sistemleri sınıfında yer alan bir diğer pres seçeneği ise, eksantrik pres sistemleridir. Bu tür presler de elektrik motorundan güç alarak görevleri dahilinde aktive olurlar. Bu motordan temin ettikleri dönme hareketi gücünü volan sistemine transfer ederler. Bunu yaparken eksantrik presi sistemine kayışlar destek sağlar.

Delme, yüzey düzleştirme, derin çekme ve kesme gibi işlemler verimlilikle bu pres sistemleri aracılığıyla da gerçekleştirilir. Çok yüksek maliyetler ortaya çıkarmadığından bu eksantrik presler genellikle ilgili amaçlar doğrultusunda daha çok tercih edilirler.

Eksantrik Pres Sistemleri Fiyatları

Diğer pres sistemi seçeneğinde olduğu gibi eksantrik pres sistemlerine yönelik fiyatlar da birtakım kriterler dikkate alınarak belirlenir. İlgili sistemin ağırlığı, makine türü, yapısı ve üretimini gerçekleştiren firmaya bağlı olarak fiyatlara bir netlik kazandırılır.