Uluslararası piyasalarda işletmeler rakipleri ile sürekli olarak rekabet halindedir. İşletmeler, rakipleri karşısında öne geçmek için sürekli olarak kendini geliştirmek için çalışmalar yapar. İşletmeler sahip oldukları sistemlerini gelişen teknoloji karşısında sürekli olarak yeniler. Günümüzde dünya, küresel bir pazar konumuna gelmiştir. Bu açıdan pazar yerinde yer alan işletmeler de üretmiş oldukları ürünleri pazarlamak adına yeni arayışlar içerisine girmiştir. Firmalar pazar ağını ve müşteri potansiyelini genişletme amacı gütmüştür. Küresel pazar piyasasında rekabet ortamında yer alan işletmeler için Ar-Ge ve inovasyon daha çok önemlidir.

Saç Düzeltme makinası

Ar-Ge Nedir?

Ar-Ge’nin açılımı araştırma ve geliştirmedir. Araştırma bir bilgiyi ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardır. Temel araştırma, uygulamalı araştırma, probleme yönelik araştırma, nicel araştırma ve nitel araştırma olmak üzere çeşitleri yer alır. Geliştirme ise, araştırma sonucu elde edilen bilgileri uygulamaya girdikten sonra daha iyi bir konuma getirilmesidir. Ar-Ge, bilgi dağarcığının arttırılarak yeni sistem ve uygulamaların geliştirilmesi için kullanılmak üzere yürütülen çalışmaları, ürün tasarımını, yazılım çalışmalarını, bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan çıktıları, teknik faaliyetleri kapsar.

Ar-Ge’nin Önemi

Gelişen dünyada işletmelerin pazar ortamında rekabet koşullarının daha iyi bir hale gelmesi için yapılması gereken temel çalışma Ar-Ge’dir. Ar-Ge çalışmalarına gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler daha fazla harcama gerçekleştirir. Çünkü bu ülkeler küresel rekabet ortamında Ar-Ge’nin önemini oldukça iyi kavramıştır. Küresel pazarda rekabet edebilmek için Ar-Ge’nin önemi iyi anlaşılmalıdır. Ar-Ge çalışmaları için gerekli bütçe ayrılması gerekir.

boru kesim 6

Ar-Ge’nin Temel Amaçları

Ar-Ge çalışmaları işletmelerin temel unsurlarından birisidir. Gelişmekte olan ülkeler Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verir. Ar-Ge’nin temel amaçları ise şu şekildedir;

  • Yeni bir ürün geliştirmek,
  • Mevcut ürünler için yeni kullanım alanları yaratmak,
  • Mevcut üretim tekniklerini geliştirmek,
  • Yeni üretim teknikleri geliştirmek,
  • Verimliliği arttırmak,
  • Rakip işletmeler karşısında rekabet gücünü korumak,
  • Üretim maliyetlerinin düşürmek,
  • İşveren ile işçi arasındaki ilişkileri iyileştirmek,
  • Gerekli bilgilerin yönetime doğru zamanda iletilmesini sağlamak.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda olumlu bir gelişme sağlanması için ciddi bir oranda yatırım yapılması da önem arz ediyor.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelime anlamı ile ”yenilik” anlamına geliyor. Rekabet ortamında yer alan işletmeler için inovasyon oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Küresel pazar ortamında işletmelerin varlığını sürdürebilmesi, daha iyi bir konuma gelebilmesi ve karlılığı arttırmak için inovasyon gereklidir. İnovasyon için de Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç vardır.

20180629 151058

İnovasyon Türleri

İnovasyon dört farklı şekilde ayrılmıştır. Bunlar; ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu, organizasyonel inovasyon. Ürün inovasyonu, bir ürünün sahip olduğu özelliklerini yeni ve iyileştirilmiş bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Süreç inovasyonu teknik, teçhizat ve yazılımlarda gerçekleştirilen yeniliklerdir. Pazarlama inovasyonu, bir ürünün tasarımında, ambalajlanmasında, tanıtımında, fiyatlandırılmasında gerçekleştirilen yeni pazarlama yöntemidir. Organizasyonel inovasyon ise, işletmelerin dış ilişkilerinde ya da işyeri organizasyonlarında yeni bir yöntem uygulamasıdır.

İnovasyonun Önemi

Günümüzde işletmelerin rakiplerine karşı bir adım öne geçebilmesi için tek şart maliyet değildir. Pazar ihtiyaçlarına karşılık verebilme, ürünlerin kullanım ömrü, ürünlerin kalitesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, müşteri istek ve ihtiyaçlarına karşılık verebilme, yeni organizasyon modelleri geliştirme gibi birçok unsur da etkili oluyor. İnovasyon, işletmelerin rekabet ortamında pazar yerlerinde tutunabilmesi için şarttır. İşletmelerin rakipleri arasındaki farkı ortaya koyabilmesi için inovasyon çalışmaları gerçekleştirmesi gerekir. Büyümeyi hedefleyen işletmeler inovasyona oldukça önem veriyor. Bunun için uzun süre çalışmalar yapılması gerekiyor. Diğer işletmeler arasında fark yaratabilmek için uzun süreli çalışmalar şarttır. İnovasyon çalışmaları uzun sürede sonuç verir.