Makine ve ekipman imalatı süreçlerinde tasarım ve üretim aşamalarında kaynak planlaması yapılır ve sistemin kontrollü yürütülmesi sağlanır. Kaynak planlamaları, üretim gereksinimlerinin belirlenmesi ile birlikte ürün yaşam döngüsünün belirlenmesini sağlar.

Makine ve ekipman imalatında kaynak planlama işlemleri, ürün tasarım sürecinde başlayacaktır. Üretim planlaması yapılırken kullanım süreci boyunca ihtiyaç duyulabilecek tüm kaynakların önceden belirlenmesi ve kaynak sorunu yaşanmamasına dikkat edilir.

Makine imalatında kaynak planlamaları yapılırken sadece malzeme çözümleri değil aynı zamanda erp sistemleri ve mali seçenekler göz önünde bulundurulur.

Otomotiv Sektöründe Boru Kesim Makinası Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Saç Düzeltme makinası

Makina İmalatında Planlamanın Önemi

Makine imalatına ihtiyaç duyulduğunda ve tasarım yapmaya başlanıldığında belirli planların yapılmış ve ortaya konulmuş olması gerekiyor. Tüm alanlarda olduğu gibi makine imalatında da planlamanın önemi çok büyüktür. Planlamanın önemi ve sağlayacağı faydalar şunlardır.

 • Hedeflerin ve ihtiyaçların belirlenmesi,
 • Malzeme seçiminin yapılması,
 • Tasarıma uygun imalatın yapılması,
 • Oluşturacağı faydanın belirlenmesi ve arttırılması,
 • Rekabet gücünün artması,
 • Yeniliklere açık olmayı sağlar.

Makine imalatı aşamalarının tümü yapılan planlamalara göre yapılır. Planlama sadece tasarım aşaması kapsamamaktadır. Tasarım planlaması ile birlikte ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi, malzeme temininde kullanılacak kaynakların belirlenmesi ve imalat sonrası elde edilecek fayda planlaması bir bütün olarak yapılır. İşlem adımlarının tüm aşamaları için yapılan planlamalar kaliteli ve uygun maliyetli üretimlerin yapılmasını sağlayacaktır.

Makina İmalatında Erp Kullanımı

İşletmelerin rekabet koşullarını belirleyen etkenlerin başında üretim planlaması gelir. Endüstriyel üretimlerin doğru yöntemlerle yapılabilmesi için sürdürülebilir olmak önemlidir. Makine imalatında erp kullanımı, üretim planlamasının daha kurumsal ve kaliteli yapılmasını sağlar. Erp kullanımının sağladığı faydalar şöyledir.

 • Üretim politikalarının belirlenmesi,
 • Üretimin zamanında yapılması,
 • Kapasitenin doğru planlanması,
 • Verimliğin arttırılması,
 • Kaynak yönetiminin doğru yapılması,

Makine imalatında erp kullanımı, hedeflere ulaşmanın ve istenilen üretim planlamasının doğru yapılmasını sağlar. Kaynak planlama için kullanılan erp uygulamaları, makine imalatında ihtiyaç duyulan ana gereksinimlerin doğru analiz edilmesini sağlar. Tasarımdan başlayarak, mühendislik bilgileri ve makine otomasyon aşamalarına kadar tüm aşamaları kapsar.

boru kesim makina imalatı

Makina İmalatında Tedarik Süreci Yönetimi

Makine imalatı için kaynak planlaması yapılarak hangi malzemelere hangi oranlarda ihtiyaçlar duyulduğu belirlenir. Endüstriyel üretimlerde en önemli konulardan birisi malzeme tedarik süreci yönetimidir.

Makine imalatında tedarik süreci yönetimi, ürün tasarım planlaması yapılmaya başlandığı anda uygulanmaya başlanır. Ürün tedarik yönetim sürecinde teknolojik imkanlar kullanılır ve erp uygulamaları ile tüm ihtiyaçlar belirlenir. Tedarik süreci yönetimi işletmelerde ayrı bir çalışma olarak yapılır ve makine imalatı sürecinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması sağlanır.

Makine imalatı aşamasında malzeme tedariklerinde sorunlar yaşandığında üretimin yavaşlamasına ve durmasına neden olacaktır. Bu işletmeler için ek maliyet ve verimliliğin düşmesi olarak kendisini gösterecektir. Düşük maliyetli makine imalatı yapabilmek için tedarik süreci yönetiminin doğru planlanması ve aksaklıkların olmamasına dikkat edilir.

Özel Sipariş Makine İmalatında Kaynak Planlaması

Makine imalatları çoğu zaman özel siparişler üzerine yapılır. Firmalardan gelen taleplere göre makine tasarım çalışmaları yapılırken kaynak planlaması yapılarak, üretimlerin belirlenen süre içesinde tamamlanması sağlanır. Tüm planlamalar, siparişlerin alınma aşamasından üretimin tamamlanmasına kadar devam eder.

Kaynak planlamaları ile daha verimli ve daha uygun maliyetli makine imalatları yapılabilecektir. Makine ve ekipman sektöründe tüm aşamaların otomasyon sistemleri tarafından takip edilmesi ve belirlenen proseslere uygun yapılması istenilen verimliliğin ve karlılığın elde edilmesini sağlayacaktır.

Makine imalatında özel siparişlerde öncelikle beklentiler belirlenir ve beklentilere göre planlamalar yapılır. Kaynak planlaması ve tedarik süreci yönetimi kalitesi, ürün kalitesini artıracaktır.

İmalatınız yaptığımız makinalarımızı görebileceğiniz Youtube Kanalımız

İlginç Bulabileceğiniz Daha Fazla Haber /Blog