Makine Ve Ekipman İmalatında Kaynak Planlama

Makine ve ekipman imalatı süreçlerinde tasarım ve üretim aşamalarında kaynak planlaması yapılır ve sistemin kontrollü yürütülmesi sağlanır. Kaynak planlamaları, üretim gereksinimlerinin belirlenmesi ile birlikte ürün yaşam döngüsünün belirlenmesini sağlar. Makine ve ekipman imalatı önemli bir iştir.

Makine ve ekipman imalatında kaynak planlama işlemleri, ürün tasarım sürecinde başlayacaktır. Üretim planlaması yapılırken kullanım süreci boyunca ihtiyaç duyulabilecek tüm kaynakların önceden belirlenmesi ve kaynak sorunu yaşanmamasına dikkat edilir.

Makine imalatında kaynak planlamaları yapılırken sadece malzeme çözümleri değil aynı zamanda erp sistemleri ve mali seçenekler göz önünde bulundurulur.

Saç Düzeltme makinası

Bu yazı ilginizi çekebilir

Otomotiv Sektöründe Boru Kesim Makinası Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Makina İmalatında Planlamanın Önemi

Makine imalatına ihtiyaç duyulduğunda ve tasarım yapmaya başlanıldığında belirli planların yapılmış ve ortaya konulmuş olması gerekiyor. Tüm alanlarda olduğu gibi makine imalatında da planlamanın önemi çok büyüktür. Planlamanın önemi ve sağlayacağı faydalar şunlardır.

 • Hedeflerin ve ihtiyaçların belirlenmesi,
 • Malzeme seçiminin yapılması,
 • Tasarıma uygun imalatın yapılması,
 • Oluşturacağı faydanın belirlenmesi ve arttırılması,
 • Rekabet gücünün artması,
 • Yeniliklere açık olmayı sağlar.

Makine imalatı aşamalarının tümü yapılan planlamalara göre yapılır. Planlama sadece tasarım aşaması kapsamamaktadır. Tasarım planlaması ile birlikte ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi, malzeme temininde kullanılacak kaynakların belirlenmesi ve imalat sonrası elde edilecek fayda planlaması bir bütün olarak yapılır. İşlem adımlarının tüm aşamaları için yapılan planlamalar kaliteli ve uygun maliyetli üretimlerin yapılmasını sağlayacaktır.

Makina İmalatında Erp Kullanımı

İşletmelerin rekabet koşullarını belirleyen etkenlerin başında üretim planlaması gelir. Endüstriyel üretimlerin doğru yöntemlerle yapılabilmesi için sürdürülebilir olmak önemlidir. Makine imalatında erp kullanımı, üretim planlamasının daha kurumsal ve kaliteli yapılmasını sağlar. Erp kullanımının sağladığı faydalar şöyledir.

 • Üretim politikalarının belirlenmesi,
 • Üretimin zamanında yapılması,
 • Kapasitenin doğru planlanması,
 • Verimliğin arttırılması,
 • Kaynak yönetiminin doğru yapılması,

Makine imalatında erp kullanımı, hedeflere ulaşmanın ve istenilen üretim planlamasının doğru yapılmasını sağlar. Kaynak planlama için kullanılan erp uygulamaları, makine imalatında ihtiyaç duyulan ana gereksinimlerin doğru analiz edilmesini sağlar. Tasarımdan başlayarak, mühendislik bilgileri ve makine otomasyon aşamalarına kadar tüm aşamaları kapsar. Makine ve ekipman imalatı önemli bir iştir.

boru kesim makina imalatı

Makina İmalatında Tedarik Süreci Yönetimi

Makine imalatı için kaynak planlaması yapılarak hangi malzemelere hangi oranlarda ihtiyaçlar duyulduğu belirlenir. Endüstriyel üretimlerde en önemli konulardan birisi malzeme tedarik süreci yönetimidir.

Makine imalatında tedarik süreci yönetimi, ürün tasarım planlaması yapılmaya başlandığı anda uygulanmaya başlanır. Ürün tedarik yönetim sürecinde teknolojik imkanlar kullanılır ve erp uygulamaları ile tüm ihtiyaçlar belirlenir. Tedarik süreci yönetimi işletmelerde ayrı bir çalışma olarak yapılır ve makine imalatı sürecinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması sağlanır.

Makine imalatı aşamasında malzeme tedariklerinde sorunlar yaşandığında üretimin yavaşlamasına ve durmasına neden olacaktır. Bu işletmeler için ek maliyet ve verimliliğin düşmesi olarak kendisini gösterecektir. Düşük maliyetli makine imalatı yapabilmek için tedarik süreci yönetiminin doğru planlanması ve aksaklıkların olmamasına dikkat edilir.

 

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) nedir?2022-09-27T15:46:37+03:00

MRP II, daha önceki malzeme ihtiyaç planlama sistemleri üzerine inşa edilmiştir. Biraz daha gelişmiştir, çünkü MRP I’den farklı olarak, çalışanların ihtiyaçları ve işletmenin diğer finansal ihtiyaçları hakkında ek veriler içerir. MRP I ve MRP II birlikte Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemini doğurdu .

ERP, bir üreticinin iş süreçlerinin tüm önemli bölümleriyle ilgili verileri entegre etmesini sağlar. ERP sistemi, planlama, hammadde alımları, envanter yönetimi, satış, finans, pazarlama, insan kaynakları vb. alanları içerebilir.

ERP sistemleri genellikle, şirketin onu gerçekten uygulamasını sağlamak için ERP yazılımıyla birlikte çalışan diğer birçok büyük uygulama ile tamamlanır.

MRP II sistemleri hala yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ERP yazılımlarının daha gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, ERP’nin operatörlerin üretim süreçlerinin kapsamı dışındaki verileri içermesine olanak sağlamasıdır. Sistem, hizmet tabanlı şirketler için son derece önemli olan varlık yönetimi ve tüketici ilişkileri yönetimini içerebilir.

MRP II nedir?2022-09-27T15:45:05+03:00

İmalat kaynak planlaması terimi, mal imalatında yer alan işletmeler tarafından kullanılan bir bilgi sistemini ifade eder. Entegre bilgi sistemi, üretim süreciyle ilgili bilgileri merkezileştirerek, entegre ederek ve işleyerek yönetim için karar verme sürecini kolaylaştırır.

Yönetimin, çizelgeleme ve envanter süreci ile tasarım mühendisliğinin doğru bir şekilde görselleştirilmesini ve maliyet kontrol önlemlerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlar.

MRP II, envanter gereksinimleri hakkında tahminler yaparken muhasebe sistemlerini entegre eden bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan sonra 1980 yılında geliştirilmiştir. Daha önceki sürüm olan MRP I, 1964’te geliştirildi ve onu kullanan ilk şirket Black and Decker oldu.

Üretim Kaynak Planlaması Nedir?2022-09-27T15:43:17+03:00

Üretim Kaynak Planlaması (MRP II), işletmeler tarafından kullanılan entegre bir bilgi sistemidir. Üretim Kaynak Planlaması (MRP II) , çalışan ve finansal ihtiyaçlar gibi ek verilerin entegrasyonunu dahil ederek erken Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistemlerinden evrimleşmiştir .

Sistem, planlama, tasarım mühendisliği, envanter yönetimi ve imalatta maliyet kontrolünde etkin karar verme için bilgileri merkezileştirmek, entegre etmek ve işlemek üzere tasarlanmıştır.

Hem MRP hem de MRP II , bir şirketin, genellikle bir üreticinin, işinin önemli kısımlarını yönettiği ve bütünleştirdiği bir süreç olan Kurumsal kaynak planlamasının (ERP) öncülleri olarak görülmektedir .

Bir ERP yönetim bilgi sistemi, planlama, satın alma, envanter, satış, pazarlama, finans ve  insan kaynakları gibi alanları bütünleştirir . ERP en sık yazılım bağlamında kullanılır ve şirketlerin ERP’yi uygulamalarına yardımcı olmak için birçok büyük uygulama geliştirilmiştir.

 

Özel Sipariş Makine İmalatında Kaynak Planlaması

Makine imalatları çoğu zaman özel siparişler üzerine yapılır. Firmalardan gelen taleplere göre makine tasarım çalışmaları yapılırken kaynak planlaması yapılarak, üretimlerin belirlenen süre içesinde tamamlanması sağlanır. Tüm planlamalar, siparişlerin alınma aşamasından üretimin tamamlanmasına kadar devam eder.

Kaynak planlamaları ile daha verimli ve daha uygun maliyetli makine imalatları yapılabilecektir. Makine ve ekipman sektöründe tüm aşamaların otomasyon sistemleri tarafından takip edilmesi ve belirlenen proseslere uygun yapılması istenilen verimliliğin ve karlılığın elde edilmesini sağlayacaktır.

Makine imalatında özel siparişlerde öncelikle beklentiler belirlenir ve beklentilere göre planlamalar yapılır. Kaynak planlaması ve tedarik süreci yönetimi kalitesi, ürün kalitesini artıracaktır.

İmalatınız yaptığımız makinalarımızı görebileceğiniz Youtube Kanalımız

By |2022-09-27T15:53:42+03:0022 Eylül, 2022|Genel|1 Yorum

Bir yorum

 1. […] Makine Ve Ekipman İmalatında Kaynak Planlama nasıl yapılır öğrenmek için bu yazıyı okuyun. […]

Siz de fikrinizi belirtin

Go to Top