Üretim Kaynak Planlaması (MRP II), işletmeler tarafından kullanılan entegre bir bilgi sistemidir. Üretim Kaynak Planlaması (MRP II) , çalışan ve finansal ihtiyaçlar gibi ek verilerin entegrasyonunu dahil ederek erken Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistemlerinden evrimleşmiştir .

Sistem, planlama, tasarım mühendisliği, envanter yönetimi ve imalatta maliyet kontrolünde etkin karar verme için bilgileri merkezileştirmek, entegre etmek ve işlemek üzere tasarlanmıştır.

Hem MRP hem de MRP II , bir şirketin, genellikle bir üreticinin, işinin önemli kısımlarını yönettiği ve bütünleştirdiği bir süreç olan Kurumsal kaynak planlamasının (ERP) öncülleri olarak görülmektedir .

Bir ERP yönetim bilgi sistemi, planlama, satın alma, envanter, satış, pazarlama, finans ve  insan kaynakları gibi alanları bütünleştirir . ERP en sık yazılım bağlamında kullanılır ve şirketlerin ERP’yi uygulamalarına yardımcı olmak için birçok büyük uygulama geliştirilmiştir.