İmalat kaynak planlaması terimi, mal imalatında yer alan işletmeler tarafından kullanılan bir bilgi sistemini ifade eder. Entegre bilgi sistemi, üretim süreciyle ilgili bilgileri merkezileştirerek, entegre ederek ve işleyerek yönetim için karar verme sürecini kolaylaştırır.

Yönetimin, çizelgeleme ve envanter süreci ile tasarım mühendisliğinin doğru bir şekilde görselleştirilmesini ve maliyet kontrol önlemlerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlar.

MRP II, envanter gereksinimleri hakkında tahminler yaparken muhasebe sistemlerini entegre eden bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan sonra 1980 yılında geliştirilmiştir. Daha önceki sürüm olan MRP I, 1964’te geliştirildi ve onu kullanan ilk şirket Black and Decker oldu.