MRP II, daha önceki malzeme ihtiyaç planlama sistemleri üzerine inşa edilmiştir. Biraz daha gelişmiştir, çünkü MRP I’den farklı olarak, çalışanların ihtiyaçları ve işletmenin diğer finansal ihtiyaçları hakkında ek veriler içerir. MRP I ve MRP II birlikte Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemini doğurdu .

ERP, bir üreticinin iş süreçlerinin tüm önemli bölümleriyle ilgili verileri entegre etmesini sağlar. ERP sistemi, planlama, hammadde alımları, envanter yönetimi, satış, finans, pazarlama, insan kaynakları vb. alanları içerebilir.

ERP sistemleri genellikle, şirketin onu gerçekten uygulamasını sağlamak için ERP yazılımıyla birlikte çalışan diğer birçok büyük uygulama ile tamamlanır.

MRP II sistemleri hala yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ERP yazılımlarının daha gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, ERP’nin operatörlerin üretim süreçlerinin kapsamı dışındaki verileri içermesine olanak sağlamasıdır. Sistem, hizmet tabanlı şirketler için son derece önemli olan varlık yönetimi ve tüketici ilişkileri yönetimini içerebilir.