Bir ürünün üretilmesine ihtiyaç duyulan tüm maddeler malzeme olarak adlandırılır. Makine yapımında kullanılan malzemeler katı cisimlerdir ve istenilen kalitenin elde edilebilmesi için malzeme seçimine önem verilmelidir.

İmalatı yapılacak olan makinanın kullanım amacı ve işlevleri göz önünde bulundurulmalı ve tüm belirlemeler ona göre yapılmalıdır. Teknolojik makinaların imalatında çok farklı çelik ürünleri kullanılıyor.

Doğru malzemenin seçiminin yapılabilmesi için tüm işlem aşamalarının mühendislik hesaplamaları ile yapılması önemlidir. Bir ürün tasarımında kullanılacak olan malzemelerin fayda sağlama değerleri bilinmelidir. Makinaların hem işlevsel hem de daha uzun ömürlü olmasına dikkat edilir.

blank

Endüstriyel Malzeme Seçimi

Endüstriyel malzeme seçimi işlemleri çeşitli hesaplamalarla oluşturulan ürün tasarımına göre yapılır. Endüstriyel malzemeler, dayanım durumu, korozyon, ısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak seçilir. Endüstriyel malzeme seçiminde şunlar göz önünde bulundurulur.

 • Malzemenin temin edilebilmesi,
 • Üretime uygunluğu,
 • Mekanik özellikleri,
 • Korozyon direnci,

Makine imalatında öncelikle malzeme ölçü, şekil, miktar olarak ihtiyaç duyulduğunda bulunması önemlidir.

Malzeme temininde yaşanacak olan sıkıntılar planlanan imalatın zamanında yapılamamasına neden olacaktır. Makine imalatının belirlenen standartlara uygun olabilmesi için üretime uygunluğu hesaplanmalıdır.

Endüstriyel malzeme seçimi yapılırken kullanılacağı yerde istenilen görevi yapıp yapmayacağına dikkat edilir. Makinalarda kullanılacak olan endüstriyel malzemelerde korozyon direnci hesaplaması yapıldıktan sonra ürün seçimine karar verilmelidir.

Malzeme Seçimi Ve Üretim Arasındaki İlişki

Makine imalatlarında mühendislik hesaplamaları yapılır ve kullanılacak malzemelerin tüm özellikleri belirlenir. Malzeme seçimi ile üretim arasında doğrudan bir ilişki vardır. Üretim planlaması yapılırken öncelikle malzeme temininin nasıl yapılacağına karar verilir. Temini kolay olan ve istenilen özelliklere sahip olan malzemelerin seçimi üretimin aşamasının sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır. İmalatı yapılacak olan her makine sistemi için farklı özelliklere sahip malzeme türleri seçilir. Malzemelerin işlenebilme durumu ve zamanında temin planlanan üretimin zamanında yapılmasını ve elde edilmek istenilen faydanın oluşmasını sağlayacaktır. Bir makina imalatında çok fazla malzeme türü farklı bölümlerde farklı amaçlarla kullanılır. Malzeme seçim aşaması, üretimin en önemli ve dikkat edilmesi gereken aşamalarından birisidir.

Malzeme seçimi nasıl yapılır?

Makine imalatında malzeme seçimi işlemleri çeşitli adımlar takip edilerek yapılır. Doğru malzemenin seçiminde uygulanan adımlar şunlardır.

 • Malzemenin özelliklerinin analizi,
 • İhtiyaç duyulan malzemenin seçimi,
 • Belirlenen özelliklere göre malzeme seçimi,
 • Alternatif malzeme türlerinin belirlenmesi,

Makine imalatının her aşamasında mühendis görüşüne ve hesaplamalarına ihtiyaç duyulur. Malzeme seçiminde sadece birkaç özelliğe dikkat etmek ve her defasında farklı malzemeler kullanmak yanlış yöntemler olarak görülür.

Seçilecek olan malzemelerin genel karakteristik özellikleri bilinmeli ve kullanım aşamasında malzemenin nasıl bir davranış göstereceği hesaplanmalıdır. Önemli olan hususlardan birisi makinanın çalışması esnasında malzemenin oluşan gerilime dayanım durumunun bilinmesidir. Malzeme seçimleri, iletkenlik, sertlik, korozyon dayanımı gibi özelliklere göre yapılır.

blank

Malzeme Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Unsurlar

Tüm işlemlerde kullanılacak olan malzeme türleri seçilirken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirlenir. Makine imalatında kullanılacak malzeme seçimlerinde, mekanik, kimyasal ve fiziksel özelliklerine dikkat edilir. Göz önünde bulundurulması gereken hususlar şöyle sıralanabilir.

 • Fiziksel özellikler,
 • Mekanik özellikler,
 • Kimyasal özellikler,
 • Elektrik ve manyetik özellikler,
 • Optik özellikler,
 • Akustik özellikler,
 • Teknolojik özellikler,
 • Ekonomik özellikler,

Makinalar uzun ömürlü sistemler olarak üretilir. İmalatı yapılan her makine uzun süre kullanılabilmesi için mekanik özelliklerine dikkat edilir. Makine çalışma sırasında dış etkenlere karşı dayanıklı ve kolay aşınmayan malzemeler seçilir. Ekonomik özellikleri göz önünde bulundurulur ve hem kolay temin edilmesine hem de maliyetin mümkün olduğu kadar uygun olmasına dikkat edilir.

İlginç Bulabileceğiniz Daha Fazla Haber /Blog