Endüstriyel Görüntü İşleme Nedir?

Endüstriyel üretimlerde kullanılan makinelerin görmesini sağlayan sistemler, endüstriyel görüntü işleme olarak tanımlanır. Endüstriyel görüntü işleme işlemleri birçok alanda üretim proseslerinin birbiri ile otomasyonunu sağlıyor.

Üretim aşamasında maliyetlerin düşmesi, üretim hızının ve kalitesinin artması için kullanılmaya başlayan önemli bir teknoloji olduğu gösterilir. Endüstri 4.0 döneminin en önemli etkilerinden birisi olan endüstriyel görüntü işleme işlemleri kontrol otomasyon sisteminin daha iyi kullanılmasını sağlar.

Otomasyon sistemlerinde tüm sistemler üretim programına göre uyarlanır ve parçalar üzerinde istenilen işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Görüntü işleme ve üretimi kolaylaştıran unsurlar, kayıt, görüntü ve kamera sistemlerinin entegre olduğu otomasyon sistemleridir.

07 DXF ISO Cevrimi 05

endustriyel görüntü işleme 6

Bu yazı ilginizi çekebilir. Poka Yoke Makinaları Nasıl Çalışır?

Üretim hatlarında endüstriyel görüntü işlemek

Endüstriyel görüntü işlemek, çoğunlukla (birkaç) özel kameranın veya üretim hattına kurulu görüntüleme sistemlerinin kullanımına dayanır. Endüstriyel görüntü işlemenin ikinci zorunlu bileşeni, yüksek verimli bir görüntü işleme bilgisayarıdır.

Bağımsız kameralar, ilgili uygulama için değişken bilgisayar arayüzleri aracılığıyla yapılandırılır. Endüstriyel görüntü işlemek için aksesuarlar, örneğin kameraları tetikleyen sensörler veya kameraların hareket ettirildiği kamera raylarıdır.

Endüstriyel görüntü işlemek için belirleyici olan yalnızca piksel sayısıyla ifade edilen çözünürlük değildir. Piksel boyutu ve biçiminin yanı sıra hassasiyet ve görüntü hızı ve pozlamayı kontrol etme imkanı, tetikleme özellikleri ve kameraların kısmi tarama yapabilme yeteneği de önemlidir.

Endüstriyel görüntü işlemek, üretim süreci sırasında gerçek zamanlı verimli ürün izlemeye olanak tanır. Ayrıca yüksek hızlarda endüstriyel görüntü işlemek, kesin bir kaydı garanti edebilir. Üretim hattındaki kameralar, çok yüksek/çok düşük sıcaklıklar veya toksik ortamlar gibi insanların erişiminin olmadığı yerlere de yerleştirilebilir.

Temassız veya tahribatsız muayene olarak endüstriyel görüntü işlemek, hem bileşenlerin/montajların görsel muayenesi/testi için (yüzey dokusu/koşulu, renk, kontur, şekil vb. gibi önceden tanımlanmış özelliklere göre) kullanılır. üretim süreçlerinin izlenmesinin yanı sıra (bireysel üretim aşamalarının otomatik kontrolü ve denetimi). Başka bir deyişle, hem üretim hem de ürün kalitesini güvence altına almak, izlemek ve belgelemek için idealdir.

 

Endüstriyel görüntü işleme nedir?2022-09-17T13:00:12+03:00

Becerikli robotik ( Etkinlik Optimizasyonu için Robotik Süreç Otomasyonu ) veya diğer işleme teknolojileri/sistemleri ile, görüntü işleme yöntemleri ayrıca, geleneksel bir ortamda insanların gereksiz risklere ve tehlikelere maruz kalacağı test süreci alanlarında kullanılabilir.

Ayrıca, üretim sürecinde önlenebilir hatalara genellikle yetersiz veya %100’den az kalite kontrol önlemleri neden olur. İnsanlar tarafından gerçekleştirilen rastgele veya görsel denetimler sırasında, üretim kusurları genellikle tespit edilmez. Arızalı bileşenler bu şekilde üretim sürecine girer. Daha sonraki üretim sürecindeki hatalar ve kusurlar (pahalı retler), müşteri memnuniyetsizliği/şikayetleri ve iadeler kaçınılmazdır. Görüntü işleme sistemleri aracılığıyla yapılan tutarlı otomatik denetimlerle, tüm bu kalite güvence sorunları yakında geçmişte kalacak.

Kilit bir unsur olarak, görsel denetim sistemi, müşteriye özel tesislere veya esmo otomasyonu tarafından tasarlanan ve üretilen özel makinelere derinlemesine entegre edilmiştir ve gömülüdür: kalite denetimi/kontrolünün yanı sıra çeşitli denetim yönleri, yöntemleri için bir kontrol enstrümanı veya izleme aracı için ve prosedürler (nesne tanımlama, varlık tespiti, eksiksizlik kontrolü, konum/yön kontrolü, hasar kontrolü vb.). Elbette, yukarı ve aşağı akış dizileri de dahil olmak üzere genel süreç, yani görsel incelemeden önceki ve sonraki herhangi bir işleme süreci de dikkate alınacaktır. Daima odak noktamızda: görevleriniz ve gereksinimleriniz için mümkün olan en iyi ve en uygun çözüm.

Otomasyon alanında sistem entegrasyon uzmanları olarak endüstriyel kamera ve aydınlatma teknolojisinin en modern olanaklarını otomasyon teknolojisinin potansiyelleriyle birleştiriyoruz. Bu teknolojik simbiyoz ile ürünlerinizin üstün kaliteli, endüstriyel üretimi için optimum dinamik, yüksek hassasiyetli süreçler elde ediyoruz.

Endüstride görüntü işleme nasıl kullanılır?2022-09-17T13:00:55+03:00

Endüstriyel görüntü işleme, çoğunlukla (birkaç) özel kameranın veya üretim hattına kurulu görüntüleme sistemlerinin kullanımına dayanır. Endüstriyel görüntü işlemenin ikinci zorunlu bileşeni, yüksek verimli bir görüntü işleme bilgisayarıdır.

Görüntü işlemeden kastınız nedir?2022-09-17T13:01:44+03:00

Görüntü işleme, gelişmiş bir görüntü elde etmek veya ondan bazı yararlı bilgiler çıkarmak için bir görüntü üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirme yöntemidir. Girişin bir görüntü olduğu ve çıkışın görüntü veya o görüntüyle ilişkili özellikler/özellikler olabileceği bir sinyal işleme türüdür.

Görüntü işleme hangi endüstride kullanılır?2022-09-17T13:02:16+03:00

Görüntü işleme, hedef izleme ve tespit, gizli mesaj iletimi, füze güdüm vb. gibi çeşitli uygulamalarda savunma ve güvenlik için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca adli tıp alanında da kullanılmaktadır. Ürün imalatında son ürün kontrolü ve prosesler arası kontrollerde görüntü işleme kullanılır

Üretim Kaynak Planlaması Nedir?2022-09-27T15:43:17+03:00

Üretim Kaynak Planlaması (MRP II), işletmeler tarafından kullanılan entegre bir bilgi sistemidir. Üretim Kaynak Planlaması (MRP II) , çalışan ve finansal ihtiyaçlar gibi ek verilerin entegrasyonunu dahil ederek erken Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistemlerinden evrimleşmiştir .

Sistem, planlama, tasarım mühendisliği, envanter yönetimi ve imalatta maliyet kontrolünde etkin karar verme için bilgileri merkezileştirmek, entegre etmek ve işlemek üzere tasarlanmıştır.

Hem MRP hem de MRP II , bir şirketin, genellikle bir üreticinin, işinin önemli kısımlarını yönettiği ve bütünleştirdiği bir süreç olan Kurumsal kaynak planlamasının (ERP) öncülleri olarak görülmektedir .

Bir ERP yönetim bilgi sistemi, planlama, satın alma, envanter, satış, pazarlama, finans ve  insan kaynakları gibi alanları bütünleştirir . ERP en sık yazılım bağlamında kullanılır ve şirketlerin ERP’yi uygulamalarına yardımcı olmak için birçok büyük uygulama geliştirilmiştir.

MRP II nedir?2022-09-27T15:45:05+03:00

İmalat kaynak planlaması terimi, mal imalatında yer alan işletmeler tarafından kullanılan bir bilgi sistemini ifade eder. Entegre bilgi sistemi, üretim süreciyle ilgili bilgileri merkezileştirerek, entegre ederek ve işleyerek yönetim için karar verme sürecini kolaylaştırır.

Yönetimin, çizelgeleme ve envanter süreci ile tasarım mühendisliğinin doğru bir şekilde görselleştirilmesini ve maliyet kontrol önlemlerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlar.

MRP II, envanter gereksinimleri hakkında tahminler yaparken muhasebe sistemlerini entegre eden bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan sonra 1980 yılında geliştirilmiştir. Daha önceki sürüm olan MRP I, 1964’te geliştirildi ve onu kullanan ilk şirket Black and Decker oldu.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) nedir?2022-09-27T15:46:37+03:00

MRP II, daha önceki malzeme ihtiyaç planlama sistemleri üzerine inşa edilmiştir. Biraz daha gelişmiştir, çünkü MRP I’den farklı olarak, çalışanların ihtiyaçları ve işletmenin diğer finansal ihtiyaçları hakkında ek veriler içerir. MRP I ve MRP II birlikte Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemini doğurdu .

ERP, bir üreticinin iş süreçlerinin tüm önemli bölümleriyle ilgili verileri entegre etmesini sağlar. ERP sistemi, planlama, hammadde alımları, envanter yönetimi, satış, finans, pazarlama, insan kaynakları vb. alanları içerebilir.

ERP sistemleri genellikle, şirketin onu gerçekten uygulamasını sağlamak için ERP yazılımıyla birlikte çalışan diğer birçok büyük uygulama ile tamamlanır.

MRP II sistemleri hala yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ERP yazılımlarının daha gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, ERP’nin operatörlerin üretim süreçlerinin kapsamı dışındaki verileri içermesine olanak sağlamasıdır. Sistem, hizmet tabanlı şirketler için son derece önemli olan varlık yönetimi ve tüketici ilişkileri yönetimini içerebilir.

Alüminyum İşleme Nedir?2024-01-23T16:57:49+03:00

Elbette, alüminyum işleme, alüminyum malzemelerin farklı formlarını ve özelliklerini elde etmek için kullanılan bir dizi işlem ve tekniği içerir. İşte bu işlem ve tekniklerden bazıları:

  1. Döküm: Alüminyum eritilir ve istenen şekillerde kalıplara dökülerek çeşitli ürünler üretilir. Bu yöntemle karmaşık parçalar ve alaşımlar elde edilebilir.
  2. Ekstrüzyon: Alüminyum sıcak halden özel ekstrüzyon makineleri kullanılarak kalıplanır ve uzun kesitli ürünler üretilir, örneğin borular, profiller ve çubuklar.
  3. Haddeleme: Alüminyum levhalar ve plakalar istenilen kalınlık ve boyutlara getirilir. Bu, metalin yüzey kalitesini iyileştirmek veya istenen boyutlara uygun hale getirmek için yapılır.
  4. Dövme: Alüminyum metalin özel şekillerde sıkıştırılması ve çekilmesiyle yapılır. Bu yöntemle yüksek mukavemetli parçalar elde edilebilir.
  5. İşleme: Alüminyumun tornalama, frezeleme, delme ve diğer işleme teknikleriyle özelleştirilmiş parçalar ve detaylar üretilir.
  6. Kaynak: Alüminyumun farklı parçaları bir araya getirmek için kaynak yöntemi kullanılır. TIG (Tungsten Inert Gas), MIG (Metal Inert Gas) ve diğer kaynak yöntemleri alüminyumun farklı uygulamalarda kullanılmasını sağlar.

Alüminyum işleme, endüstriyel üretimden otomotiv endüstrisine, inşaat sektöründen havacılık ve elektronik ürünlere kadar birçok sektörde yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Bu işleme teknikleri, alüminyumun hafifliği, dayanıklılığı ve korozyona karşı direnci gibi avantajlarını daha geniş bir uygulama yelpazesi için uygun hale getirir.

 

Görüntü İşlemede Kamera Kullanımı

Endüstriyel üretimlerde kullanılan görüntü işleme teknolojileri, otomatik üretimlerde hatalı işlemlerin erken uyarı verilmesini ve düzeltilmesini sağlar. Endüstriyel kameralar yüksek çözünürlük özelliği ile küçük ya da büyük parça imalatlarında tüm detayların algılanmasını ve otomasyon sisteminin elde edilen görüntüye göre yönlendirilmesini sağlar.

Endüstriyel görüntü işleme sistemleri yapılan programlamaya göre çalışır ve üretim aşamasında, geometrik, renk, yapısal özellikler ile doğrusal sapma oranları sistem çalışmaya devam ettiği süre boyunca tespit edilecek ve üretimin yapılmasını sağlayacaktır.

Görüntü işlemede kullanılan kamera sistemleri, makinalar ve otomasyon sistemlerinde meydana gelen hatalar ve arızaların daha kolay tespit edilmesini, gerekli müdahalelerin kısa sürede yapılarak üretim sürecinin aksamamasını sağlar.

endustriyel göruntü işlemee

Endüstriyel Görüntü İşlemenin Türleri

Endüstriyel üretimlerde kullanılmaya başlayan görüntü işleme teknolojileri kullanılan sistem ve elde edilecek sonuçlara göre türlere ayrılıyor.

  • 2B görüntü işleme,
  • 3B görüntü işleme,

Ürünler üzerinde renk, nesne ve kontrastlar yardımı ile gerekli ayrımın yapılmasını sağlar. Yapılan kodlama ile parça şablonları ve yüzey yapılarının tespit edilmesini sağlar. 3B görüntü işleme teknolojisi daha geniş alanlarda ve hassas işlemlerde kullanılabiliyor.

Üçüncü boyut ayarlaması ile nesnelerin pozisyonu, yüksekliği, hacmine ait bilgiler elde edilir. Elde edilen anlık veriler teknolojik çözümlerin daha güvenli olmasını sağlayacaktır. Endüstriyel alanlarda kullanım amacına göre görüntü işleme sistemleri özel olarak belirlenir ve kullanılmaya başlanır.

Endüstriyel Görüntü İşlem Sistemleri

Endüstriyel görüntü işleme sistemleri için çeşitli ölçeklendirilebilir uygulamalar kullanılabiliyor. Görüntü işleme sistemleri kameralar ve sensörlerdir. Sensör ve kameralar tarafından elde edilen veriler birleştirilir ve hızlı bir şekilde değerlendirilir ve üretim prosesine aktarılır.

Elde edilen bilgilerin arşivlenmesi ve istenilen bölüme aktarılması görüntü işleme sistemin sunduğu faydaların ortaya çıkmasını sağlar. Endüstriyel faaliyetlerin belirlenen programlara göre yürütülebilmesi ve üretim kalitesinin artması için Endüstri 4.0 gelişmelerine uyumlu çalışmalar yapılmalıdır.

Endüstriyel görüntü işleme sistemleri yeni uygulamaların kullanımında tüm potansiyelin ortaya çıkartılmasını sağlar. Görüntü elde edilmesini sağlayan kameralar kullanılacağı sisteme entegre edildiğinde elde edilen verilerle üretimlerin daha uygun maliyetli gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ayrıca sistemin kontrolünü ve daha güvenli olması konusunda da büyük katkı sunacaktır.

endustriyel göruntü işleme

Endüstriyel Görüntü İşlemek Ve İnsan İlişkisi

Endüstriyel üretim aşamasında görüntü işleme sağlayan kameralar ve robotik sistemler kullanılır. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun mutlaka insan ile ilişkili olduğu alanlar vardır. Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler ile insan faktörü, üretim alanındaki etkinliğini devam ettiriyor.

Endüstriyel görüntü prosesinin sisteme entegre edildiği otomasyonlarda, gerekli ayarlamaların yapılması, sistemin çalıştırılması ve gerekli anlarda müdahalelerin yapılması insan faktörü ile yapılır. Üretim alanında insanların kullanacağı çeşitli eşya ve aletlere entegre edilecek olan görüntü işleme sistemleri ile birçok veri toplanabilecektir. Bu sistemler daha çok alan tarama, hata tespiti ve mal sayımı gibi alanlarda etkili olarak kullanılabiliyor.

endustriyel göruntü işleme

İmalatınız yaptığımız makinalarımızı görebileceğiniz Youtube Kanalımız

By |2022-09-17T13:35:08+03:008 Eylül, 2022|Genel|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin

Go to Top