Endüstriyel üretimlerde kullanılan makinelerin görmesini sağlayan sistemler, endüstriyel görüntü işleme olarak tanımlanır. Endüstriyel görüntü işleme işlemleri birçok alanda üretim proseslerinin birbiri ile otomasyonunu sağlıyor.

Üretim aşamasında maliyetlerin düşmesi, üretim hızının ve kalitesinin artması için kullanılmaya başlayan önemli bir teknoloji olduğu gösterilir. Endüstri 4.0 döneminin en önemli etkilerinden birisi olan endüstriyel görüntü işleme işlemleri kontrol otomasyon sisteminin daha iyi kullanılmasını sağlar.

Otomasyon sistemlerinde tüm sistemler üretim programına göre uyarlanır ve parçalar üzerinde istenilen işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Görüntü işleme ve üretimi kolaylaştıran unsurlar, kayıt, görüntü ve kamera sistemlerinin entegre olduğu otomasyon sistemleridir.

blank

endustriyel görüntü işleme 6

Görüntü İşlemede Kamera Kullanımı

Endüstriyel üretimlerde kullanılan görüntü işleme teknolojileri, otomatik üretimlerde hatalı işlemlerin erken uyarı verilmesini ve düzeltilmesini sağlar. Endüstriyel kameralar yüksek çözünürlük özelliği ile küçük ya da büyük parça imalatlarında tüm detayların algılanmasını ve otomasyon sisteminin elde edilen görüntüye göre yönlendirilmesini sağlar.

Endüstriyel görüntü işleme sistemleri yapılan programlamaya göre çalışır ve üretim aşamasında, geometrik, renk, yapısal özellikler ile doğrusal sapma oranları sistem çalışmaya devam ettiği süre boyunca tespit edilecek ve üretimin yapılmasını sağlayacaktır.

Görüntü işlemede kullanılan kamera sistemleri, makinalar ve otomasyon sistemlerinde meydana gelen hatalar ve arızaların daha kolay tespit edilmesini, gerekli müdahalelerin kısa sürede yapılarak üretim sürecinin aksamamasını sağlar.

Endüstriyel Görüntü İşleme Türleri

Endüstriyel üretimlerde kullanılmaya başlayan görüntü işleme teknolojileri kullanılan sistem ve elde edilecek sonuçlara göre türlere ayrılıyor.

  • 2B görüntü işleme,
  • 3B görüntü işleme,

Ürünler üzerinde renk, nesne ve kontrastlar yardımı ile gerekli ayrımın yapılmasını sağlar. Yapılan kodlama ile parça şablonları ve yüzey yapılarının tespit edilmesini sağlar. 3B görüntü işleme teknolojisi daha geniş alanlarda ve hassas işlemlerde kullanılabiliyor.

Üçüncü boyut ayarlaması ile nesnelerin pozisyonu, yüksekliği, hacmine ait bilgiler elde edilir. Elde edilen anlık veriler teknolojik çözümlerin daha güvenli olmasını sağlayacaktır. Endüstriyel alanlarda kullanım amacına göre görüntü işleme sistemleri özel olarak belirlenir ve kullanılmaya başlanır.

Endüstriyel Görüntü İşleme Sistemleri

Endüstriyel görüntü işleme sistemleri için çeşitli ölçeklendirilebilir uygulamalar kullanılabiliyor. Görüntü işleme sistemleri kameralar ve sensörlerdir. Sensör ve kameralar tarafından elde edilen veriler birleştirilir ve hızlı bir şekilde değerlendirilir ve üretim prosesine aktarılır.

Elde edilen bilgilerin arşivlenmesi ve istenilen bölüme aktarılması görüntü işleme sistemin sunduğu faydaların ortaya çıkmasını sağlar. Endüstriyel faaliyetlerin belirlenen programlara göre yürütülebilmesi ve üretim kalitesinin artması için Endüstri 4.0 gelişmelerine uyumlu çalışmalar yapılmalıdır.

Endüstriyel görüntü işleme sistemleri yeni uygulamaların kullanımında tüm potansiyelin ortaya çıkartılmasını sağlar. Görüntü elde edilmesini sağlayan kameralar kullanılacağı sisteme entegre edildiğinde elde edilen verilerle üretimlerin daha uygun maliyetli gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ayrıca sistemin kontrolünü ve daha güvenli olması konusunda da büyük katkı sunacaktır.

Endüstriyel Görüntü İşleme Ve İnsan İlişkisi

Endüstriyel üretim aşamasında görüntü işleme sağlayan kameralar ve robotik sistemler kullanılır. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun mutlaka insan ile ilişkili olduğu alanlar vardır. Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler ile insan faktörü, üretim alanındaki etkinliğini devam ettiriyor.

Endüstriyel görüntü işleme sistemlerinin entegre edildiği otomasyonlarda, gerekli ayarlamaların yapılması, sistemin çalıştırılması ve gerekli anlarda müdahalelerin yapılması insan faktörü ile yapılır. Üretim alanında insanların kullanacağı çeşitli eşya ve aletlere entegre edilecek olan görüntü işleme sistemleri ile birçok veri toplanabilecektir. Bu sistemler daha çok alan tarama, hata tespiti ve mal sayımı gibi alanlarda etkili olarak kullanılabiliyor.

İmalatınız yaptığımız makinalarımızı görebileceğiniz Youtube Kanalımız

İlginç Bulabileceğiniz Daha Fazla Haber /Blog