Türkiye iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde makine güvenliği için yönergeler yayınlamıştır.  Ayrıca uluslararası Standart kuruluşları tarafından yönetilen katı standartlar vardır. Bunu akılda tutarak, makinelerinizin çalışır durumda kalması için. Personelinizin yaralanmamasına yardımcı olmak için makina imalatında güvenlik hakkında bilmeniz gerekenler.

Makine imalatında güvenlik hakkında bilmeniz gereken 10 unsur:

 1. Riskler
 2. Standartlar
 3. Amaç
 4. Kurulum
 5. yer
 6. Koruma
 7. Tabela
 8. Eğitim
 9. Bakım
 10. Revizyonlar

1. Risk Değerlendirmesi

Herhangi bir yeni makineye yatırım yapmadan önce, potansiyel riskleri ve bunların en iyi nasıl yönetilebileceğini belirlemek için bir risk değerlendirme alıştırması yapmalısınız. Bu, ekipmanın amacının ve işlevinin, nasıl ve nerede ve kim tarafından kullanılacağının belirlenmesini içerecektir. Faaliyetinde ve konumunda olası tehlikeleri araştırın. Personelinizi doğal tehlikelerden nasıl koruyacağınızı bilmeniz gerekir. Bunlar, sıcak yüzeyler, keskin kenarlar, presler, kelepçeler ve hareketli parçalar gibi tehlikeleri ve ayrıca pnömatik, hidrolik veya elektrik güç kaynaklarına yakınlığı içerir.

pokayokeli kasalama 6 scaled

2. Standartlar

Endüstriyel ve evsel makinelerin uygunluğunu sağlayan ve gerekli güvenlik korumalarını ve ilgili güvenlik cihazlarını şart koşan, yasal olarak bağlayıcı bir dizi Avrupa Komisyonu standardı (bazen Euronorms olarak adlandırılır) vardır. Bu ortak güvenlik gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan ve imal edilen tüm yeni makineler, CE işareti taşımalı ve bir Uygunluk Beyanı ile birlikte gelmelidir. Burada hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz , bağlayıcı olmayan, yöneten makineler için çok çeşitli başka, bağlayıcı olmayan standartlar vardır .

3. Amaç

Seçtiğiniz makinenin amacına uygun olduğundan emin olmak için uygulamanızı dikkatlice inceleyin ve kullanımı için uygun güvenlik rutinleri oluşturun. Normal çalışma, kurulum ve kurulum faaliyetleri ve programlı veya plansız bakım sırasında güvenli bir şekilde çalışabilmelidir. Makinenin üreticisi tarafından belgelenen artık risklerin de güvenli çalışma rutinlerine dahil edildiğinden ve makinenin tam olarak tasarlandığı gibi çalışacağından emin olun.

4. Doğru Kurulum

Makinenizin eksiksiz ve hatasız olduğundan ve tüm uygun güvenlik önlemlerinin takıldığından emin olmanız önemlidir. Makineler, üreticinin talimatlarına göre kurulmalıdır. Tüm elektrik bağlantılarını dikkatlice kontrol edin ve kontrol panellerine giden elektronik bağlantıların doğru çalıştığından emin olun. Makine statikse, düzgün şekilde kurulduğundan ve sağlam olduğundan emin olun – bu genellikle sabitlendiği anlamına gelir. Ekipmanın, doğal olmayan veya rahatsız edici hareketlerden kaynaklanan personel yaralanmasını önlemek için geçerli ergonomik standartlara uygun olarak da kurulması gerekir.

5. Konum

Herhangi bir makineyi bilinen tehlikelerin yakınına yerleştirmeyin ve tüm makinelerin maksimum operasyonel güvenlik için en uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Acil durdurma kontrolleri kolay erişilebilecek bir yerde olmalı ve tüm kontrol anahtarları işlevleriyle açıkça işaretlenmelidir. Her makinenin işletim kontrolleri, herhangi bir istenmeyen aktivasyonu önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Kazara çalıştırma nedeniyle yaralanmayı önlemeye yardımcı olmak için çalıştırma düğmeleri ve / veya pedallar örtülmeli ve gerektiğinde iki elle kontroller takılmalıdır. Personelin, müşterilerin ve ziyaretçilerin ekipmana yakınlık nedeniyle herhangi bir riske maruz kalmadığından ve ışık bariyerleri veya çitler gibi uygun güvenlik koruyucularının takıldığından emin olun.

boru kesim 3 scaled

Bu yazı ilginizi çekebilir. Endüstriyel Makina İmalatı ve Arka Planı

6. Koruma

Makineyi uygun şekilde güvenli hale getirmek için tehlikeli parçalara erişimin önlendiğinden emin olmalısınız. Makine üreticileri tarafından kurulan yerleşik güvenlik önlemleri arasında iki elle kontroller, ışık perdeleri , kilitler ve basınca duyarlı paspaslar bulunur. Bunlar ayrıca cıvata veya vidalarla sabitlenmiş sabit korumalarla ayrı olarak da monte edilebilir. Bu tür korumalar sizin durumunuza uygun değilse, basınca duyarlı bir paspas veya fotoelektrik cihaz gibi otomatik bir açma sistemi kurmak mümkün olabilir. Hasarlı veya yetkisiz korumalar kullanmayın.

7. Tabela

İşaretlere ilişkin yönetmelikleri , belirli tehlikelerin kolayca tanınabilen işaretlerle açıkça tanımlanması gerektiğini belirtir. Bunlar, belirli tehlikeler konusundaki farkındalığı artırmaya ve herkese her gün işyerindeki güvenliği hatırlatmaya hizmet eder. Güvenlik işaretleri, gürültü, elektrik, yangın, kimyasallar ve aşındırıcı malzemeler gibi tehlikelerle sınırlı değildir, aynı zamanda belirli alanlara, makine imalatında güvenlik bileşenlerine veya işlemlere de dikkat çeker. Tüm personelin güvenlik işaretlerinin yeri ve anlamı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için eğitim verilmelidir.

8. Eğitim ve Kişisel Koruyucu Ekipman

Tüm kullanıcılara ve operatörlere gerekli eğitimin ve Kişisel Koruyucu Ekipmanın verilmesi makine imalatında güvenlik açısından hayati önem taşır. Eğitimsiz, vasıfsız veya yetkisiz kişilerin makine kullanmasına asla izin verilmemelidir. Personel eğitimi, ekipmanın yalnızca tüm korumalar yerinde olduğunda ve doğru şekilde ayarlandığında çalıştırılması gerektiğini ve hiçbir durumda personelin bunları kaldırmasına veya baypas etmesine izin verilmemesini vurgulamalıdır. Bakım, yağlama veya parçaların değiştirilmesi için korumaların çıkarılması gerekiyorsa, bu yalnızca makineyi kilitledikten ve etiketledikten sonra yapılmalıdır.

İşçiler, bir makinenin güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheleri varsa, güvenlik sorunları bir amir tarafından bildirilip çözülene kadar makineyi çalıştırmamaları gerektiği açıkça anlaşılmalıdır.

Gerekli olan yerlerde eldivenler, şapkalar, maskeler, önlükler ve botlar dahil olmak üzere, gerekli KKD işyerinde her zaman giyilmelidir. Uzun saç, bol giysiler ve takılar, yakalanma riski oluşturduğundan makinenin yanında giyilmemelidir.

9. Bakım

Bakım düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Bu, aşınma ve bozulmadan kaynaklanan risklerin ortaya çıkabileceği kritik unsurları incelemek için önleyici bakım programları oluşturmayı içermelidir. Planlanmış olsun veya olmasın herhangi bir bakım görevini gerçekleştirmek için, makine doğru şekilde izole edilmeli ve kapatılmalı veya kilitlenmelidir. Bu, ayarlamalar, temizleme veya tıkanıklıkları giderme gibi küçük işler için bile geçerlidir.

10. Revizyonlar

Sıfırdan başlamadığınız sürece, maksimum makine güvenliğini sağlamak için mevcut ekipmanı yükseltmeniz gerekebilir. Bu, mevcut güvenlik seviyelerini ve hangi yükseltmelerin gerekli olabileceğini belirlemek için tüm makinelerin ve sistemlerin ön risk değerlendirmesini gerektirecektir. Bazı durumlarda, üreticilerin kendileri, mevcut ekipmana sonradan takılabilen güvenlik yükseltmeleri yayınlamış olabilir.

kurumsal 3

Pres makine imalatı

MAKİNE GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Otomatik bir üretim sistemi tasarlarken ve / veya kurarken ilk aklınıza gelen şey nedir? Son nedir? Son şey, makinelerin insan operatörleri için bulundukları alanla birlikte güvenliği açısından ilk sırada yer alması üzücü bir gerçektir. Maliyet etkinliği ve verimli üretim hattı yerleşimleri gibi hususlar, otomatikleştirilmiş bir sistemin sorunsuz performansı için kesinlikle kritik öneme sahipken, daha da önemlisi, insan sağlığı veya yaşamı için hiçbir tehdit oluşturmamasıdır.

Makine imalatı güvenlik korumaları, bir makine ile operatörü arasında çok önemli bir arayüzdür ve bunları en baştan birleştiren iyi bir tasarım, genel performansı optimize etmeye yardımcı olacaktır. Bir makinenin ergonomik tasarımı, operatörün uzun vadeli sağlığı ve akıl sağlığı için daha önce gerekli görülenden daha fazla dikkate alınır. Gelecekteki tehlikeli olayların potansiyeli daha fazla düşünülmüştür. Ayrıca, hiç kimsenin yanlışlıkla makinenin çalıştığı tehlikeli bir alana girmemesini sağlamak önemlidir, bu nedenle güvenlik çitlerinin ve sensörlerin dahil edilmesi de herhangi bir tasarım şemasının kritik bir parçası olarak düşünülmelidir.

Bazı İstatistikler

Üretim endüstrilerinde Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi tarafından kaydedilen ölümcül yaralanmalar , son beş yılda yılda ortalama 22 işçi idi. Bunların en büyük yüzdesi, yüksekten düşen çalışanlardan kaynaklanıyordu, ancak bir sonraki en yüksek yüzde bir makineyle temastan kaynaklanıyordu. 2016/7 döneminde işçilerde meydana gelen 60.000 ölümcül olmayan yaralanmanın önemli bir yüzdesinin de makine ile teması sorumludur. Bu istatistiklerde daha fazla artış olmasını önlemek için, hem insanları hem de makineleri kaza sonucu hasarlardan korumak için hangi önlemlerin alınabileceğine odaklanmak önemlidir.

İş Güvenliği Araç Kutusu

Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi, makine güvenliğini değerlendirmek ve sağlamak için, yaralanmalara neden olabilecek birçok yolu göz önünde bulundurarak aşağıdakiler gibi bazı yararlı araçlar sağlar :

 • güvenilmez veya hatalı makineler;
 • yetersiz veya uygun olmayan eğitim ve / veya koruyucu giysiler;
 • Vücut parçalarının ezilmesi ve kesilmesi;
 • kayışlar, makaralar veya kasnak tahrikleri arasında vücut kısımlarında sıkışmış veya çekilmiş;
 • keskin kenarlardan veya pürüzlü yüzeylerden kesikler, saplamalar veya delinmeler, aşınma ve sakatlanma;
 • elektrik çarpması, sıcak yüzeyler veya buhar gibi emisyonlardan kaynaklanan yanıklar ve haşlanmalar;
 • hareketli parçalardan veya fırlatılan malzemeden kaynaklanan darbe.

Yaralanmalardan Nasıl Kaçınılır?

Bu nedenle, herhangi bir makinenin üretime başlamasına izin vermeden önce, tüm parçalarında eksiksiz olup olmadığını, gerekli tüm korumalar takılmış, amaca uygun ve herhangi bir kusur içermediğini kontrol etmeniz gerekir. Makine tedarikçileri, makineye gerekli tüm güvenlik önlemlerini (ışık siperleri, baskı matları, kilitli kapılar vb. Dahil) takmalı ve alıcıları, içsel tasarımında ortadan kaldırılamayan makineyle hala ilişkili olan kalıntı riskler konusunda bilgilendirmelidir. Üretici, işçiler için güvenli bir sisteme dahil edilebilmeleri için makinenin talimatlarında bu tür riskleri de belirlemelidir.

İşverenler, makinenin çalıştırılması ve bakımı için güvenli prosedürler oluşturmaktan sorumludur ve bu, genellikle bu tür özelliklerin herhangi bir bozulmasının bir güvenlik riskine neden olacağı durumlarda kritik özelliklerin incelenmesini gerektirir. Başlangıçta, tüm statik makineler doğru kurulum ve stabilite açısından incelenmelidir; bu genellikle güvenli bir yerde güvenli bir şekilde sabitlenmesi, CE işaretli olması ve bir Avrupa Uygunluk Beyanı taşıması anlamına gelir.

makina imalatı süreçleri

makina imalatı süreçleri

Bu yazı ilginizi çekebilir. Hidrolik Pres İmalatı Nasıl Yapılır? Hidrolik Pres İmalatının Püf Noktaları

MAKİNE GÜVENLİĞİ İÇİN KORUMA STANDARTLARI

Makine Güvenliği Uygulama Kuralları, İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde ayrıntılı bildirildi. Bu arada, Avrupa Komisyonu, makinelerin, güvenlik koruyucularının ve diğer güvenlik cihazlarının uygunluğunu sağlamak için endüstriyel ve evsel makinelerin tedarikçileri, sahipleri ve operatörleri için yasal olarak bağlayıcı bir dizi standart oluşturdu. Bu standartlar (bazen Euronorms olarak adlandırılır) makine imalatında güvenlik için bir referans noktası oluşturur ve İngiliz güvenlik standartlarının önceden kodlanmış ilkelerinin çoğunu içerir.

Euronorm güvenlik standartları üç genel gruba ayrılmıştır:

 • Tip A (temel güvenlik standartları)
 • Tip B1 ve Tip B2 (güvenlik grubu standartları)
 • Tip C (makineye özel teknik standartlar)

A TİPİ STANDARTLAR

A Tipi standartlar, tüm makinelerin temel kavramlarına ve tasarım ilkelerine uygulanır. Örneğin ISO 12100: 2010, makinelerin tasarım aşamasında tam güvenliğe ulaşmak için temel terminolojiyi ve ilkeleri ortaya koymaktadır. Tasarımcıların bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olan, belirlenmiş risk değerlendirme ve azaltma ilkelerini içeren bir metodoloji sunar. Bu ilkeler, ilgili riskler, kazalar ve olaylar dahil olmak üzere makine tasarımı ve kullanımına ilişkin kapsamlı bilgi birikiminden ve geçmiş deneyimlerden elde edilmiştir. ISO, bir makinenin yaşam döngüsünün ilgili aşamalarında tehlikeleri belirleme ve ortadan kaldırma ve risk tahmini, değerlendirme ve azaltma prosedürlerini açıklar. Bu risk değerlendirme ve azaltma süreçlerinin doğrulanması ve dokümantasyonu konusunda da rehberlik verilmektedir.

TİP B1 VE B2 STANDARTLARI

Tip B1 standartları daha çok makine ve insan operatörler arasındaki güvenlik sağlamanın genel yönleriyle ilgilidir. Tehlikeli alanlardan uygun güvenlik mesafeleri, insan uzuvlarının onlara ulaşmasını önlemek ve insan vücudunun herhangi bir parçasının ezilmesini önlemek için minimum boşluk mesafeleri gibi konulara çözümler sunarlar. Ayrıca, çoklu ışık huzmesi güvenlik cihazları veya güvenlik ışık perdeleri gibi öğeler için optimum güvenlik mesafesini hesaplamak için gereken yaklaşma hızını içerir ve sert güvenlik korumalarının tasarımı için ilkeleri ortaya koyar.

Tip B2 standartları, güvenlik kapı anahtarları, şeritler ve paspaslar, ışık perdeleri ve E Durdurma düğmeleri gibi özel koruyucu cihazlar için normatif gereksinimleri belirler . B2 standartları, hem ürün üreticileri hem de makinenin tasarım mühendisi tarafından dikkate alınması gereken güvenlik bileşenleri için tasarım ve test notlarını belirler.

C TİPİ STANDARTLAR

C Tipi standartlar, önemli tehlikeler ve belirli risklerle ilgilidir. Özel makineler veya makine türleri ile ilgili bu riskleri azaltmak için önlemler içerirler. Belirli makine tipi için yürürlükte bir C standardı varsa, C standartları A ve B standartlarına göre önceliklidir. Önerilen makine için halihazırda özel bir C standardı yoksa veya o makine için C standardında halihazırda ele alınmayan ek tehlikeler içeriyorsa, risk azaltma ilgili A ve B standartlarına göre ele alınmalıdır.

STANDARTLARIN ÖNEMİ

Otomatik bir üretim hattı tasarlayan sistem mühendislerinin, daha gelişmiş sistemlerde optimum tasarım verimliliği ve güvenliği için önceden programlanabilen hem İngiltere hem de Avrupa standartlarına aşina olmaları gerekir. Alternatif olarak, size tavsiyede bulunacak bir makine imalatında güvenlik uzmanı seçebilirsiniz, bu uzman da özel gereksinimlerinize danışmak için bir tasarım ekibini arayabilir. ABB’dekiler gibi makine imalatında güvenlik uzmanları, bir Güvenlik Kontrolöründen daha büyük ölçekli çit sistemlerine kadar her şeyi içerebilen, fabrikanız veya diğer endüstriyel prizler için bir güvenlik sisteminin tüm tasarımını, üretimini ve kurulumunu üstlenecektir.

ISO 14120: 2015, güvenlik korumaları ile ilgili ana standarttır ve en basit tahrik kaplinlerinden endüstriyel robotlar, yüksek hızlı konveyörler ve diğer işleme veya paketleme makinelerini içerebilecek en karmaşık otomatik kurulumlara kadar tüm makine seviyelerini kapsar. Standart, tasarım, makine, operatörler ve koruyucuların yapımı ile ilgili olarak dikkate alınması gereken tüm hususları içerir.

MAKİNE İMALATINDA GÜVENLİK STANDARTLARIYLA ÇALIŞMAK

Bu düşünceye ne tür yönler dahildir? Makinenin kendi işlevleri birinci önceliktir ve görevini yerine getirme şeklinden doğal olarak ortaya çıkan tehlikelerdir. Bunlar, çarpma veya hareketli parçalara dolanma gibi bariz tehlikeleri içerir, ancak aynı zamanda, kırılmış aletlerin fırlatılması veya aşırı gürültü ve radyasyon içerebilen tehlikeli maddeler veya görünmez emisyonlarla temas etmesi için daha az belirgin bir potansiyeli de içerir.

Bu ve diğer hususlar, 2006/42 / EC Makine Direktifinde Avrupa Komisyonu tarafından kapsanmaktadır . Bu, makine operatörlerinin fiziksel ve psikolojik güvenliğinin gürültü ve titreşim gibi faktörlerin yanı sıra zayıf ergonomik tasarımdan nasıl etkilenebileceğini düzenleyen ergonomik ilkeler hakkında bir bölüm içerir.

MAKİNE İMALATI GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ

Türkiye’de, makine imalatında güvenlik şu anda iki temel düzenleme grubu tarafından yönetilmektedir: Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası.

Makine Tedarik (Güvenlik) Yönetmelikleri 2008, esas olarak makinenin kendisiyle ve tesislerinize kurulum için güvenli sayılması için bir makinenin geçmesi gereken testlerle ilgilidir. Bu nedenle Yönetmelikler çoğunlukla makine imalatçıları için geçerlidir ve makine koruması ve güvenlik çitinin ikincil koşulları için geçerli değildir, ancak eksiksiz veya kısmen monte edilmiş bir makinenin teslimatını kabul ederken, tamamen uyumlu olduğundan emin olmak için belgelerini dikkatlice kontrol etmeniz gerekir .

Uyumlu makineler, Avrupa Uygunluğunu gösteren CE sembolü ile işaretlenmeli ve beraberinde bu tür bir Beyan ile birlikte teknik bilgi ve güvenli kullanım talimatları taşımalıdır. 2008 Yönetmeliği, CE işaretinin makine korumaları dahil olmak üzere güvenlik bileşenlerine uygulanmasını da şart koşmaktadır.

RİSKİ HESAPLAMAK

Herhangi bir endüstriyel otomasyon sisteminin tasarım mühendisleri, daha temel lojistik sorunlara geçmeden önce her zaman tüm ekipmanın kurulumu, çalıştırılması ve bakımı ile ilgili güvenlik risklerini hesaplamalıdır. Öngörülebilir herhangi bir yaralanma olasılığını ve neden olunan olası zararın derecesini hesaba katmalıdırlar. Sağlık ve Güvenlik İdaresi , genel risklerin kısa bir özetini ve bunların nasıl değerlendirileceğini sunan bir Risk Değerlendirme broşürüne sahipken, yukarıda bahsedilen ISO 12100: 2010, üzerinde mutabık kalınan risk değerlendirme ve azaltma ilkelerini ortaya koymaktadır.

Bu tür bir değerlendirmeden sonra, herhangi bir makine veya bileşenin kabul edilemez bir risk teşkil ettiği düşünülürse, bunu kabul edilebilir bir düzeye düşürmek için mantıksal bir sırayla önlemler alınmalı ve makine güvenli kabul edilene kadar bu süreye kadar tekrarlanmalıdır. Bu önlemler çizim tahtasında başlar ve HMI tasarım paketleriyle ilk aşamalarda test etmek çok daha kolaydır. Ekipmanın güvenli kullanımı için gerekli tüm güvenlik önlemleri ve ilgili koruyucu önlemler dahil edilmeli ve bilgi yayılmalıdır. Karmaşık sistemler ayrıca çalışan eğitimi, çalışma izni sistemleri, kişisel koruyucu ekipman ve güvenli çalışma prosedürlerinin oluşturulması gibi ek önlemler gerektirebilir.

İmalatınız yaptığımız makinalarımızı görebileceğiniz Youtube Kanalımız