Türkiyede’dan makine ve tesis üreticileri, “Made in TÜRKİYE” etiketiyle fiyatları gerekçelendirmeye geldiğinde bu slogana atıfta bulunabilirler. Bugün hiçbir fiyat tartışması bu şekilde başarıya ulaşmıyor. Çerçeve koşulları, özellikle Asya’dan gelen ucuz ve teknoloji odaklı rekabet nedeniyle artan küresel rekabetle birlikte değişiyor. Ürün maliyetlerini kontrol altında tutan – bu maliyetleri tam olarak bilen, kontrol eden ve sürekli optimize eden şirket rekabete uygundur. Makina imalatında maliyetler hızlı ve hassas bir şekilde nasıl hesaplanır

makina imalatcısı

makina imalatcısı

Uygun bir yazılım çözümü ile uygulanan Kurumsal Ürün Maliyeti (EPC) gibi şirket çapında bir maliyet yönetimi yöntemi kullanılarak elde edilirler . EPC çözümleri, bir şirketin maliyetle ilgili tüm bilgilerini tek bir uygulamada birleştirir. Veriler otomatik olarak güncellenir ve ERP, PLM veya CAD dahil olmak üzere şirkette zaten mevcut olan BT sistemlerinin arayüzleri aracılığıyla merkezi maliyet veritabanında tutulur.

Avantaj açıktır: Gerekli verilerin artık manuel olarak toplanması ve/veya aktarılması gerekmeyecektir. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve güvenilir bir veritabanı sağlar. Aynı zamanda bir şirketin tüm departmanları ve lokasyonları tek tip verilerle hesaplama yapar. Şirket genelinde her zaman aynı standartlaştırılmış yöntemler ve süreçler kullanılmaktadır.

Tahmin etmek yerine maliyetleri tam olarak analiz edin

Takım tezgahlarından rüzgar türbinlerine, makine ve tesis mühendisliğindeki ürünler büyük olma eğilimindedir, ancak maliyet söz konusu olduğunda ne kadar küçük olursa olsun her bileşene bakmak gerekir. Tahminler bu noktada yardımcı olmuyor. Yalnızca bir malzeme listesindeki tek tek bileşenlere bakmak yeterli netlik sağlar.

Ancak parça listeleri, maliyet hesaplamalarında nadiren kullanılır. Birçok şirket gerekli kaynaklara, geçerli maliyet bilgilerine ve uygun bir çözüme sahip değildir. Sonuç olarak, bir ürünün bileşenlerinin yalnızca küçük bir kısmı genellikle maliyetine göre analiz edilir – değerli optimizasyon potansiyeli tanınmaz ve kullanılmaz .. Uygulamada, örneğin, yeni bileşenler daha sonra deneyim, eski veriler veya benzerlikler temelinde tahmin edilir ve mevcut maliyet verileri temelinde hesaplanmaz. Örneğin, fiyat 500 litrelik bir konteyner içinse, daha büyük bir boyut için maliyetler doğrusal olarak hesaplanır ve tahmin edilir. Bu nedenle 1.000 litrelik bir konteyner iki kat daha pahalı olacaktır. “Gerçekten böyle mi?” Yanlış hatta yanlış bilgiler bu veya benzeri şekilde birikiyorsa, en kötü ihtimalle bu ciddi yanlış kararlara yol açar.

Ürün maliyetlerini ayrıntılı olarak değerlendirin

Bir şirket yenilikçi bir maliyet çözümü ile çalışırsa, ürün maliyetleri çok basit bir şekilde kendi bileşenlerine ayrılabilir – bileşim şeffaf ve anlaşılır bir şekilde haritalanır. Bileşenlerin ürün veya üretim maliyetleri hızlı ve üreticiye özel olarak belirlenir. Lokasyona özgü temel veriler, makine, ücret ve maaş verileri ile genel giderler gibi bilgilere doğrudan merkezi veri tabanından erişilebilir. Yüksek hacimli veri ile arama maskeleri ve filtre işlevleri hızlı yönlendirmeyi destekler. Arama sorguları daha sık kullanılıyorsa veya oluşturulması çok karmaşıksa, arama klasörlerinde de oluşturulabilirler. Bir hesaplama için gerekli veriler çok daha hızlı belirlenir:Sorgu yalnızca bir kez tanımlanır ve yalnızca tek bir tıklama ile birden çok kez yürütülebilir.

Proses sürelerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi için güvenli bilgi birikimi

Bilginin  kalıcılığı sorunu  aynı zamanda makine ve tesis mühendisliği  ile de  ilgilidir – dalgalanma ve  vasıflı işçi eksikliği nedeniyle  önemli bilgi birikimi hızla kaybolur ve bazen yalnızca büyük çaba ve büyük masrafla değiştirilebilir.

Proses sürelerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi gibi hassas uzmanlık bilgisi, şirkette teknolojik desteği olan kişilerden bağımsız tutulursa, bu rekabette açık bir avantajdır . Yukarıda bahsedilen işlem sürelerinin hesaplanması ve değerlendirilmesi için serbestçe programlanabilen bir teknoloji modu kullanılabilir. Modern maliyet çözümleri, bir süreç için gerekli tüm hesaplama parametrelerinin seçildiği çeşitli imalat ve montaj teknolojilerine genel bir bakış sağlar. Bu, imalat ve ek süreçlerin parametre tabanlı olarak hesaplanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Serbestçe programlanabilen modellerin avantajı: Görünürler ve şirkete özgü gereksinimlere göre uyarlanabilirler. üretim süreçleri bireysel olarak yapılandırılır ve ayrı bir bilgi veritabanı olarak saklanır . Ardından, işlemi değerlendirmek için yalnızca makine ve personel maliyetleri veya maliyet merkezi için saatlik ücretler eklenmelidir.

Varyantları net ve kolay bir şekilde yönetin – 1 adetle bile

Makine ve tesis mühendisliğinde “nicelik 1″in zorluğu iyi bilinir. Maliyet avantajları elde etmek için genellikle modüler bir sistem kullanılır: müşteriye veya ülkeye özgü versiyonlar oluşturmak için tekrar tekrar monte edilebilen işlevsel bileşenlerle küçük seriler ve prototipler daha ekonomik bir şekilde üretilebilir. Modüllerin uygun maliyetli seri üretimi, genel bileşenlerin maliyetlerini azaltır.

Modüler prensip  , bireysel ürün  çeşitlerini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplamak ve değerlendirmek için esnek  ve  güvenilir çeşit yönetimi gerektirir . Mevcut hesaplamalar tüm bileşenleriyle birlikte kopyalanır, yeni spesifikasyonlara uyarlanır ve otomatik olarak yeniden kaydedilir. Hesaplama temelindeki önemli bilgiler, otomatik olarak yeni oluşturulan hesaplama tarafından yanlışlıkla üzerine yazılamaz – bu nedenle veriler güvenlidir.  

Bir hesaplamaya artık boş bir sayfa ile başlamak zorunda değilsiniz : Maksimum parça listeleri bir maliyet çözümüne entegre edilmişse, müşteriye özel konfigürasyonların maliyetleri, örneğin tüm sürücü veya boyut varyantları için hızlı bir şekilde belirlenir. Bu, bir teklif oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin, satış departmanı, bir maliyet uzmanından yardım istemeden, istenen özellikleri bir listeden seçerek işlev değişkenlerini kısa sürede hesaplayabilir. Yapılan değişiklikler sistem desteği ile belgelenir ve yorumlanırsa fayda değeri artar. Bu sayede bir hesaplamanın nasıl geliştiğini, kimlerin, ne zaman ve neden değişiklik yaptığını takip etmek her zaman mümkündür. 

Maliyetleri aktif olarak kontrol edin

Mevcut pazar ortamı, uzun süredir  makine ve  tesis mühendisliğinden  aktif maliyet yönetimi gerektiriyor . Maliyet etkenlerini geliştirme sürecinin başlarında belirlemek ve üretim ve konum alternatifleri gibi daha ucuz alternatifler bulmakla ilgilidir. Geliştirme aşamasında zaten güvenilir bir hesaplama oluşturan ve bunu tüm ürün yaşam döngüsü boyunca aktif olarak takip eden şirketler, ürünlerinin her zaman karlılığını sağlamak. Enflasyon ek ücretleri ve kur dalgalanmaları gibi maliyetler üzerindeki etkileri ve ayrıca tüm ürün yaşam döngüsü boyunca beklenen ücretleri simüle etmek ve analiz etmek önemlidir. Üretimden ayrılan ilk makine tipinden son makine tipine kadar hedef marjları ve gerekli getirileri sağlamanın tek yolu budur.  

” Kalitenin bir bedeli vardır ” – bu  kalıcıdır! 

Ancak makine ve tesis mühendisliği şirketleri, kalite ve maliyetler arasındaki dengeyi ancak her bir ürünün maliyetleri ne kadar küçük olursa olsun her bileşene bölünürse yönetebilir . Yazılım destekli bir maliyet çözümü süreci destekler ve bununla birlikte asıl iş hızlı ve hedefe yönelik bir şekilde uygulanır: maliyetler optimize edilir ve aktif olarak kontrol edilir . Uzman bilgisinin taşınması, en küçük parti büyüklükleriyle yapılan hesaplamalar veya ürün yaşam döngüsü boyunca değişen maliyetler gibi maliyet hesaplaması üzerindeki etkiler, modern bir yazılım çözümü ile en uygun şekilde emilir ve haritalanır.

Yenilikçi yazılım çözümleriyle desteklenen Kurumsal Ürün Maliyeti (EPC) yöntemi, makine ve tesis mühendisliği sektöründe bileşen bazında hassas maliyet analizleri yapmayı, maliyetleri optimize etmeyi ve aktif olarak kontrol etmeyi mümkün kılar, böylece şirketler, kaliteyi korurken maliyet etkinliğini de garanti altına alabilirler.